Fotostenar

Vi kan även erbjuda en möjlighet att överföra en fotografisk bild till din utvalda sten.

Att med manuell huggteknik överföra en bild är ett arbete som ställer höga krav både på konstnärlig förmåga och hantverksskicklighet.
Varje alster signeras också av konstnären Roland Hedlund. En erkänd konstnär i Norrbotten och uppskattad arbetskamrat hos oss.

Resultatet blir ett minne för många kommande generationer.

fotostenar exempel